ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản và Điều kiện của Khóa học free

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng trang web. 

1. Giới thiệu về Điều khoản và Điều kiện

Khóa học free là website chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến với chất lượng cao. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

2.1. Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích cá nhân và không vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của Khóa học free, bao gồm cả việc phát tán khóa học hoặc tài liệu do Chợ Khóa Học cung cấp.

2.2. Bạn không được sử dụng trang web này để phát tán bất kỳ nội dung nào có tính chất bôi nhọ, lừa đảo hoặc gây hại cho người khác.

2.3. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

3. Đăng ký tài khoản

3.1. Để truy cập một số tính năng của trang web, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi đăng ký.

3.2. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không bảo mật thông tin này.

4. Mua khóa học

4.1. Khi mua khóa học trên Khóa học free, bạn đồng ý thanh toán đầy đủ số tiền hiển thị trên trang thanh toán.

4.2. Chúng tôi có quyền thay đổi giá cả và nội dung khóa học mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng đã được xác nhận trước đó.

5. Chính sách hoàn tiền và chuyển đổi khóa học

Vui lòng tham khảo Chính sách Hoàn tiền để biết chi tiết về các điều kiện và quy trình liên quan.

6. Quyền và trách nhiệm

6.1. Chúng tôi cam kết cung cấp các khóa học chất lượng cao và hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể.

6.2. Bạn đồng ý không yêu cầu chúng tôi bồi thường vì bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

7. Bảo mật thông tin

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

8. Thay đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Facebook Khóa học free hoặc email hoangdatpod@gmail.com