Giảm giá!

Khóa Học Kinh Doanh Tiktok Shop THỰC CHIẾN của giảng viên Phan Đức Nho mới nhất

Giá gốc là: 5.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.000 ₫.

Khóa học Tiktok shop Phan Đức Nho là chương trình đào tạo với lộ trình bài bản, giúp các bạn mới tiếp cận bán hàng trên tiktok có thể hiểu và thực hành được ngay khi mới bắt đầu.

Khóa học Tiktok shop Phan Đức Nho là khóa học phù hợp cho mọi đối tượng dù bạn là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm. Khóa học này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu cũng như kết quả trong công việc kinh doanh trên Tiktok

Bạn Sẽ Học Được Gì Sau Khóa Học

✅ Lên Chiến Lược 500 -1000 Đơn

Biết cách sử dụng các công cụ phân tích sản phẩm để có thể bắt đầu kinh doanh trên sàn

✅ Hướng dẫn đăng ký tài khoản xây dựng mô hình kinh doanh trên Tiktok

Biết cách đăng bán sản phẩm và vận hành trên sàn Tiktok

Tài liệu khóa học bao gồm

Bộ video hướng dẫn chi tiết

Mô tả

Khóa học Tiktok shop Phan Đức Nho là chương trình đào tạo với lộ trình bài bản, giúp các bạn mới tiếp cận bán hàng trên tiktok có thể hiểu và thực hành được ngay khi mới bắt đầu.

Khóa học Tiktok shop Phan Đức Nho là khóa học phù hợp cho mọi đối tượng dù bạn là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm. Khóa học này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu cũng như kết quả trong công việc kinh doanh trên Tiktok

Bạn Sẽ Học Được Gì Sau Khóa Học

✅ Lên Chiến Lược 500 -1000 Đơn

Biết cách sử dụng các công cụ phân tích sản phẩm để có thể bắt đầu kinh doanh trên sàn

✅ Hướng dẫn đăng ký tài khoản xây dựng mô hình kinh doanh trên Tiktok

Biết cách đăng bán sản phẩm và vận hành trên sàn Tiktok

Tài liệu khóa học bao gồm

Bộ video hướng dẫn chi tiết