Khóa học quảng cáo tiktok từ cơ bản đến nâng cao Unica

10.000.000 

✅ Thiết kế landingpage tỷ lệ duyệt quảng cáo và ra đơn cao

✅ Cách làm video đạt tỷ lệ click cao nhất, Tiktok ưu tiên nhất, duyệt nhanh nhất

✅ Cách vít tiền ads và cách tối ưu sau khi chạy quảng cáo

✅ Mua tên miền rẻ và trỏ tên miền vào landingpage

✅ Học chạy quảng cáo, care quảng cáo, hiểu được bản chất thuật toán của Tiktok

✅ Đưa ra hành động khi quảng cáo không hiệu quả

Mô tả

Share Khóa học quảng cáo tiktok từ A-Z là chương trình đào tạo dành cho cá nhân hay tổ chức muốn học về quảng cáo và bán hàng trên tiktok

✅ Thiết kế landingpage tỷ lệ duyệt quảng cáo và ra đơn cao

✅ Cách làm video đạt tỷ lệ click cao nhất, Tiktok ưu tiên nhất, duyệt nhanh nhất

✅ Cách vít tiền ads và cách tối ưu sau khi chạy quảng cáo

✅ Mua tên miền rẻ và trỏ tên miền vào landingpage

✅ Học chạy quảng cáo, care quảng cáo, hiểu được bản chất thuật toán của Tiktok

✅ Đưa ra hành động khi quảng cáo không hiệu quả

Tài liệu khóa học bao gồm

Bộ video hướng dẫn chi tiết nhất